Јавна набавка добара – Туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу – увоз нерегистрованог лека

Јавна набавка добара – Туберкулин за примену на животињама – лек за дијагностичко испитивање на туберкулозу – увоз нерегистрованог лека број 404-02-294/2023-05

Позив преузети овде.

Одговор 1 може се преузети овде. 03.08.2023

Одговор 2 може се преузети овде. 03.08.2023

Одговор 3 може се преузети овде. 10.08.2023

Одговор 4 може се преузети овде. 15.08.2023

Одлука о додели уговора може се преузети овде. 29.08.2023

Обавештење о измени уговора може се преузети овде. 26.10.2023