Јавна набавка добара – тонера за штампаче и фотокопир апарате

Позив за подношење понуда може се преузети овде.22.10.2020

Конкурсна документација може се преузети овде.22.10.2020

Измена 1 конкурсне документације  може се преузети овде.26.10.2020

Обавештење о продужењу рока за пондошење понуда може се преузети овде.26.10.2020

Одлука о додели уговора може се преузети овде.12.11.2020

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.26.11.2020