Јавна набавка добара – унапређење Firewall инфраструктуре са обезбеђивањем одговарајућих Firewall уређаја и система за управљање мрежним саобраћајем (Switch)

Јавни позив може се преузети овде.15.06.2021

Одлука о додели уговора може се преузети овде.28.06.2021

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.15.07.2021