Јавна набавка добара – Вакцина против болести квргаве коже говеда за 2018.годину

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добара- вакцина против болести квргаве коже говеда ЈН О – 2/2018  овде.

Позив за подношење понуда Нодуларни Дерматитис за 2018.годину овде.

Одлука о додели уговора ЈН О – 2/2018  овде.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за 2018.годину овде.

Обавештење о закљученом уговору Нодуларни Дерматитис за 2018.годину ЈН О-02/2018 овде.

Одговор 1 на захтев Нодуларни Дерматитис за 2018.годину овде.

Одговор 2 на захтев Нодуларни Дерматитис за 2018.годину овде.

Одговор 3 на захтев Нодуларни Дерматитис за 2018.годину овде.

Одговор 4 на захтев Нодуларни Дерматитис 2018 овде.

Обавештење о закљученом уговору Нодуларни Дерматитис за 2018.годину ЈН О-02/2018 за јул овде.

Обавештење о закљученом уговору вакцина против квргаве коже за новембар  овде.