Јавна набавка добара – вакцина против болести квргаве коже говеда

Позив за подношење понуде може се преузети овде.

Конкурсна документација вакцина против квргаве коже говеда  може се преузети овде.

Одговор 1 на захтев може се преузети овде.

Одговор 2 на захтев може се преузети овде.

Одговор 3 на захтев може се преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.