Јавна набавка добара – Вакцина против класичне куге свиња

Дана 12.05.2017. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке добара – Вaкцина прoтив класичне куге свиња, број 404-02-259/2017-05.