Јавна набавка мале вредности добара – набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

Позив за подношење понуда сервисирања може се преузети овде.

Конкурсна документација може се преузети овде.

Одлука о додели уговора  може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.

Одлука о измени уговора може се преузети овде.