Јавна набавка мале вредности – Осигурање запослених

Дана 28.09.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Осигурање запослених, број 404-02-357/2016-05.