Јавна набавка мале вредности – Пнеуматици за службена возила (зимске гуме)

Дана 17.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Пнеуматици за службена возила (зимске гуме), број 404-02-379/2016-05.