Јавна набавка мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе

Дана 19.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке мале вредности – Униформе за граничне ветеринарске инспекторе, број 404-02-260/2016-05.