Jавна набавка мале вредности услуга – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину за 2018.годину

Позив за подношења понуда за авио карте  може се преузети   овде.

Позив за подношења понуда за авио карте други део  може се преузети   овде.

Конкурсна документација за јавну набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања  може се преузети   овде.

Конкурсна документација за јавну набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања други део  може се преузети   овде.

Одлука о додели уговора ЈН МБ 09/2018  може се преузети   овде.

Обавештење о закљућеном уговору ЈН МБ 09/2018  може се преузети овде.