ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА 2018. годину

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – осигурање возила  ЈН МВ 06/2018   може се преузети овде.

Позив за подношење понуда о обавештењу 2018  ЈН МВ 06/2018   може се преузети овде.

Одговор 1 осигурање возила за 2018.годину  може се преузети овде.

Одлука о додели уговора за 2018.годину бр.ЈН МБ 06/2018 овде.

Обавештење о закљученом уговору за 2018.годину бр.ЈН МБ 06/2018 може се преузети овде.