Јавна набавка мале вредности услуга – смештај сервера ветеринарског информационог система Централне базе

Позив за подношење понуда сервер 2018 може се преузети овде.

Конкурсна документација смештај сервера ветеринарског информационог система Центарлне базе може се преузети овде.

Одлука о обустави поступка смештај сервера ветеринарског информационог система Центарлне ЈН МБ 14/2018  може се преузети овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке  може се преузети овде.