Јавна набавка мале вредности услуге – Пружање техничке подршке раду интегрисаним информационим системима и Лабараторијском информационом систему ( ЛИМС лиценце)

Позив за подношење понуда (ЛИМС лиценце )  може се преузети овде.

Конкурсна документација ЈН МБ 12/2018   може се преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору  може се преузети овде.