Јавна набавка услуга – Одржавање, развој информационих система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одрзавања и развоја

Јавна набавка услуга – Одржавање, развој информационих система Управе за ветерину (основних и апликативних) и примена нових информационих технологија на пословима одрзавања и развоја број 404-02-247/2023-05

Позив преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.  10.08.2023.

Обавештење о додели уговора може се преузети овде. 01.09.2023