Јавна набавка – тонера за штампаче и фотокопир апарате

Јавни позив може се преузети овде.

Одлука може се преузети овде.  19.04.2023.

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  28.04.2023.

Обавештење о додели уговора – на основу оквирног споразума / система динамичке набавкеможе се преузети овде.  27.02.2024.