Јавна набавка – тонера за штампаче и фотокопир апарате

Јавна набавка – тонера за штампаче и фотокопир апарате број 000763842 2024 14841 005 000 405 001

Позив преузети овде.

Одговор 1 може се преузети овде. 02.04.2024

Одговор 2 може се преузети овде. 05.04.2024

Одлука о додели уговора може се преузети овде. 09.05.2024.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму може се преузети овде.  15.05.2024.

Обавештење о додели уговора на основу оквирног споразума може се преузети овде.  16.05.2024.