Јавна набавка у отвореном поступку добара – набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

Позив за подношење понуде може се преузети овде.19.11.2019

Конкурсна документација може се преузети овде.19.11.2019

Одлука о закљученим оквирним споразумом може се преузети овде.23.12.2019

Обавештење о закљученом оквирном споразуму може се преузетиовде.13.01.2019

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.13.01.2019

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде.21.09.2020