Јавна набавка у отвореном поступку услуга – одржавања хардвера и системског софтвера

Позив за подношење понуда  може се преузети овде.

Конкурсна документација  може се преузети овде.

Измена 1 Конкурсне документације  може се преузети овде.

Измена 1 Конкурсне документације  може се преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда може се преузети овде

Одлука о додели уговора може се преузети овде

Oбавештење о закљученом уговору може се преузети овде