Јавна набавка услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина

Дана 21.03.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга одржавања развојних, продукционих и бекап сервера и виртуелних машина, број 404-02-96/2016-05.