Јавна набавка услуга – одржавање и развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI)

Дана 03.10.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – одржавање и развој софтверских апликација информационог система (AIMCS, VetUp, BI), број 404-02-321/2016-05.