Јавна набавка услуга – Одржавање информационог система (по партијама)

Позив за подношење понуда може се преузети овде.

Конкурсна документација одржавање информационог система може се преузети овде.

Одлука о обустави поступка за партију 2  може се преузети овде.

Одлука о обустави поступка за партију 3  може се преузети овде.

Одлука о додели уговора за партију 1  може се преузети овде.

Обавештење о обустави поступка за партију 2  може се преузети овде.

Обавештење о обустави поступка за партију 3  може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 може се преузети овде.