Јавна набавка услуга – реализација Плана и Програма системског праћења резидуа фармаколошких,хормонских и других штетних материја код животиња,производ животињског порекла,хране и животињског порекла хране за животиње за 2018.годину

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – реализација Плана и Програма системског праћења резидуа фармаколошких,хормонских и других штетних материја код животиња,производ животињског порекла,хране и животињског порекла хране за животиње ЈН 0-3/2018 овде.

Позив за подношење понуда резидуе за 2018 годину  овде.

Oдлука о додели уговора резидуе за 2018. годину   овде.

Одлука о покретању јавне набавке у отвореном поступку бр.ЈН 0-3/2018 овде.