Јавна набавка – Услугa реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње

Јавна набавка – Услугa реализације Плана и Програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње број 404-02-00193/2023-05

Позив преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде. 06.06.2023

Обавештење о додели уговора може се преузети овде. 12.06.2023