Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 3

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 3 број 404-02-287/2023-05

Позив преузети овде.

Исправку позива преузети овде. 21.07.2023

Позив – пречишћени текст преузети овде. 21.07.2023

Одлука о додели уговора може се преузети овде. 09.08.2023

Обавештење о додели уговора може се преузети овде. 05.09.2023