Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 2,3,6 и 8

Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за Партију 2,3,6 и 8 број 404-02-249/2023-05

Позив преузети овде.

Одлука о обустави поступка за Партију 3 може се преузети овде. 21.06.2023

Одлука о додели уговора за Партију 2 може се преузети овде. 21.06.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 8 може се преузети овде. 05.07.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 2 може се преузети овде. 05.07.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 6 може се преузети овде. 14.07.2023