Јавна набавка – Услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова (по партијама)

Позив преузети овде.

Одговор 1 може се преузети овде. 25.04.2023

Одговор 2 може се преузети овде. 26.04.2023

Одговор 3 може се преузети овде. 27.04.2023

Одговор 4 може се преузети овде. 10.05.2023

Одговор 5 може се преузети овде. 11.05.2023

Одговор 6 може се преузети овде. 12.05.2023

Одлука о обустави поступка за Партију 2 може се преузети овде. 26.05.2023

Одлука о обустави поступка за Партију 3 може се преузети овде. 26.05.2023

Одлука о обустави поступка за Партију 6 може се преузети овде. 26.05.2023

Одлука о обустави поступка за Партију 8 може се преузети овде. 26.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 4 може се преузети овде. 30.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 5 може се преузети овде. 30.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 7 може се преузети овде. 31.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 11 може се преузети овде. 31.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 1 може се преузети овде. 31.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 9 може се преузети овде. 31.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 10 може се преузети овде. 31.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 12 може се преузети овде. 31.05.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 13 може се преузети овде. 31.05.2023