Јавна набавка услуга – сервисирање и одржавање службених возила са уградњом резервних делова за 2018.годину

Дана 5.02.2018. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – сервисирања и одржавања службених за уградњом резервних делова, број  404-02-77/2018-05.

Позив за подношење понуда за сервисирање за 2018.годину  мoжe сe прeузeти овде.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja  сервисирања за 2018.годину  мoжe сe прeузeти овде.

Одлука о додели уговора ЈН 0-05/2018  мoжe сe прeузeти овде.