Јавна набавка услуга – сервисирање и одржавање службених возила са уградњом резервних делова за Партију 4 и Партију 6

Јавни позив може се преузети овде.15.04.2021

Одлука о додели уговора за партију 4 може се преузети овде.19.05.2021

Одлука о додели уговора за партију 6 може се преузети овде.01.06.2021

Обавештење додели уговора за партију 4 може се преузети овде.09.06.2021

Обавештење додели уговора за партију 6 може се преузети овде.29.06.2021