Јавна набавка услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције

Дана 25.08.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке услуга – Штампање образаца за потребе ветеринарске инспекције, број 404-02-327/2016-05.