Јавна набавка услуге – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину

Јавна набавка услуге – агенцијске услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину број 404-02-305/2023-05

Позив преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.  21.09.2023.

Обавештење о додели уговора може се преузети овде. 10.10.2023