Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда

Јавнa набавкa – услуге чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда може се преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Одлука о додели уговора може се преузети овде.

Обавештење о додели уговора за Партију 1 може се преузети овде.

Обавештење о додели уговора за Партију 2 може се преузети овде.