Јавна набавка услуге – Чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама)

Јавна набавка услуге – Чишћења службених просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда (по партијама) број 404-02-319/2023-05

Позив преузети овде.

Одлука о додели уговора за Партију 1 може се преузети овде. 20.10.2023

Одлука о додели уговора за Партију 2 може се преузети овде. 23.10.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 1 може се преузети овде. 23.11.2023

Обавештење о додели уговора за Партију 2 може се преузети овде. 24.11.2023