Јавна набавка – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Дана 14.03.2016. године, Управа за ветерину је покренула поступак јавне набавке – услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова, број 404-02-55/2016-05.