Јавна набавска мале вредности чишћења службених просторија на граничним прелазима и ветеринарске инспекције града Београда(по партијама)

Позив за подношење понуде може се преузети овде. 09.09.2019

Конкурсна документација може се преузети овде. 09.09.2019

Одлука о додели уговора за партију 1 и партију 2 може се преузети овде.  24.09.2019

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 може се преузети овде.  30.09.2019

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 може се преузети овде.  08.10.2019

Одлука о измени уговора може се преузети овде.  10.12.2019