Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину

Tекст Конкурса – Управа за ветерину преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 1 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 2 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 3 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 4 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 5 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 6 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 7 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 8 преузети – овде

Образац пријаве конкурса радно место број 9 преузети – овде

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак можете преузети овде  12.02.2024.

Листу кандидата који су испунили мерила за избор можете преузети овде 23.04.2024.