Једно здравље: заједнички оквир за јачање сарадње објавило је пет агенција ЕУ у циљу подршке спровођења агенде једног здравља у Европској унији (ЕУ)

Једно здравље: заједнички оквир за јачање сарадње објавило је пет агенција ЕУ у циљу подршке спровођења агенде једног здравља у Европској унији (ЕУ).

Више информација на:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/one-health-joint-framework-action-published-five-eu-agencies