Кодекс понашања државних службеника

Поштовани грађани,

Управа за ветерину вас обавештава да притужбе на понашање државних службеника, у свему у складу са Кодексом понашања државних службеника (“Сл.гласник бр. 29/2008, 30/2015, 20/2018, 42/2018, 80/2019, 32/2020),  можете поднети како електронским путем на маил адресу: vetuprava@minpolj.gov.rs, тако и путем поште на следећу адресу: Управа за ветерину, улица Омладинских бригада број 1, Нови Београд 57.

Више информација можете прочитати овде.