КОНТРОЛА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ НА ТЦ КОПАОНИК

28.01.2016. године, ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде и заштите животне средине су извршили акцијску контролу промета / безбедности хране животињског порекла на туристичком центру Копаоник.

Извршена је службена контрола 14 субјеката у пословању храном, од којих су у 7 су утврђене неправилности због чега ће бити поднете пријаве прекршајном суду.

Из промета је повучено 190 кг. неисправног меса и производа од меса (истекао рок трајања, без доказа о пореклу) и 7,5 кг. сира (без доказа о пореклу).

Неисправне намирнице су предате на нешкодљиво уклањање овлашћеној организацији.