Контрола начина држања и добробити животиња по пријави

Дана 07. маја 2013. године извршена је службена контрола начина држања и добробити животиња које се држе у индивидуалном дворишту власништво Јовановић Марије. У индивидуалном дворишту које се налази на адреси Сурчин, Војвођанска бр. 441/О, у моменту контроле обављеној од стране Руководиоца групе за здравствену заштиту и добробит домаћих животиња Маринковић Зорана и ветеринарског инспектора Николић Александре затечено је да одговорно лице у истом држи 20 (двадесет) одраслих паса, које су њено и њеног супруга (Јовановић Љубомира) власништво.

Двориште је површине око 10 ари са једном улазном капијомнаправљеном од металних цеви и разапетом жицом између, на којој јасно и видљиво стоји упозорење „ ЧУВАЈ СЕ ПСА“, а која је константно закључана.

Објекат уредно ограђен, са улазне стране ограђен оградом од бетонских блокова висине око 2 метра,  док је остали део ограде је ограђен металном жицом с тим што је у делу према суседној кући ојачан арматурном жицом и једним делом обложена  разапетом најлонском фолијом плаве боје у дужини око 8 м. Према другој суседном породичној кући , у задњем делу такође постоји жичана ограда која је неоштећена , без могућности да пси на било који начин изађу из круга дворишта. Жичана ограда се налази на бетонским цоклама.

У самом дворишту хигијенски услови су на завидном нивоу, уредно је и очишћено без видљивих трагова фецеса животиња. По изјави одговорног лица, фецес паса се одмах уклања, на начин што се пакује у ПВЦ кесе и одлаже у контејнере на другом крају улице. У моменту контроле нема непријатних мириса.

Круг дворишта састоји се из три независна објекта изграђених од чврстог грађевинског материјала, од којих су два озидана гитар блоковима и један је од дасака. Један објекат има кровни део са цреповима док други има само бетонску плочу. Животиње се држе у два зидана објекта док се у дрвеном налази алат.

У једном од објеката са кровном конструкцијом налазе се две просторије у којима се налазе животиње. У првој просторији је смештено 5 ( пет ) одраслих паса а толико паса је затечено и у другој просторији. Улаз у просторије у којима се држе пси је затворен металним вратима са резом која се дотатно закључавају помоћу катанца тако да не постоји могућност да животиње самостално иста отворе.

У другом зиданом објекту у посебној просторији смештено је 9 ( девет ) одраслих паса, а услови држања су идентични условима у првом објекту.

Просторије у којима се држе пси су изграђене тако да је онемогућено повређивање животиња, обезбеђена је довољна количина простора за несметано кретање и задовољавање свих биолошких и физиолошких потреба својствених врсти. Хигијена у истим је на врло високом нивоу, без непријатних мириса. Животињама је обезбеђена  довољна количина природног и вештачког осветљења и свежег ваздуха (преко прозорских отвора који су обезбеђени тако да животиње не могу да изађу), а на располагању им је довољна количина чисте пијаће воде из градског водовода.

Пси се хране два пута дневно (ујутру и увече) и то гранулираном храном и храном која се свакодневно кува.

За лежање паса су обезбеђене дрвене палете покривене простирком од тканине и свака животиња има посебно лежиште

 Услови држања животиња у овим просторијама су на завидном нивоу.

Отпадне воде се одводе у септичку јаму пошто у овом делу Сурчина није уведена канализациона мрежа.

Сви ови објекти на поменутој адреси, по изјави одговорног лица су изграђени у последњих неколико година, када у околини није постојало кућа.

Удаљеност објеката од других кућа је на прописаној удаљености од најмање 5 метара, осим у једном случају где је то 4,80 метара и за то власник има сагласнот комшије да може држати животиње у њему.

Све животиње су уредно чиповане и вакцинисане, што смо проверили и на лицу места, очитавањем чипова којим су животиње обележене и упоређивањем са потврдама које су дате на увид.

Ординирајући ветеринар Др вет.мед. Ковачевић Наташа из ВС “ Видра – вет“ д.о.о., са седиштем у Сурчину, ул. Војвођанска 228, која је присуствовала контроли,  врши контролу здравственог стања животиња, обележавање, вакцинацију и делхелминтизацију.  По изјави исте код поменутих животиња никада није било промена здравственог стања а што се видело и у моменту контроле. Животиње су неговане, добро ухрањене и нема трагова да су исте на било који начин злостављане или занемариване а што је потврђено и од стране надлежног, присутног ветеринара. Исте не показују знаке агресивности.

Одговорно лице и њен супруг редовно врше заштиту животиња против ектопаразита.

У моменту контроле констатовано је да власник према животињама поступа са пажњом доброг домаћина , животиње држи на начин који спречава угрожавање других људи и околине, а такође предузима и мере заштите од рађања нових паса, тако што је већ пет женки подвргнула стерилизацији док ће преостале бити стерилисане сукцесивно у наредних пар месеци.

Псима је обезбеђено слободно кретање у дворишту једино у присуству супруга одговорног лица који у задњих 2 године је непрестано на адреси осим када мора да оде у набавку .

У моменту контроле, није запажено да пси стварају буку лавежом.

Одговорно лице је под пуном материјалном , моралном и кривичномм одговорношћу изјавило да у дворишту чува само своје псе и да не врши сакупљање напуштених паса са улице, односно да у њеном дворишту не постоји никакав азил/ прихватилиште.

У моменту контроле, констатовано је да одговорно лице није прекршило ни један члан нити Закона о ветеринарству нити Закона о добробити животиња.