Захтев за издавање решења за увоз производа и хране животињског порекла, споредних производа и хране за животиње животињског порекла
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за привремени увоз/извоз животиња
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за повраћај пошиљака
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за транзит животиња
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за увоз животиња
Захтев за издавање измене и допуне решења са утврђеним ветеринарско-санитарним условима за увоз пошиљака
Захтев за издавање мишљења научно стручног савета