Група за сертификацију

  • усаглашава Међународне ветеринарске потврде (сертификате) за извоз пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета у земље чланице Европске Уније и остале земље,
  • доставља гаранције за одобрене и регистроване извозне објекте у Босну и Херцеговину, Македонију, Црну Гору, Републику Хрватску као и земљама чланицама Царинског савеза (Руска Федерација, Казахстан, Белорусија),
  • доставља гаранције за регистроване објекте за извоз споредних производа животињског порекла у Европску Унију.