Набавка услуга – чишћењe просторија ветеринарске инспекције града Београда

Набавка услуга – чишћењe просторија ветеринарске инспекције града Београда број 404-02-79/2023-05

Позив преузети овде.

Обавештење о додели уговора може се преузети овде.  10.03.2023.