Набавка услуга – транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству

Набавка услуга – транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству број 001181485 2024 14841 005 000 405 023

Позив се може преузети овде.

Извештај о приспелим понудама за услуге транспорта пакета и докумената у земљи и иностранству може се преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 30.04.2024.