Набавка услуге – пружања подршке иницијалне имплементације и коришћења е писарнице

Набавка услуге – пружања подршке иницијалне имплементације и коришћења е писарнице број 404-02-320/2023-05

Позив преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору може се преузети овде. 02.10.2023