Неисправно декларисан „пекарски мед“ повучен из промета

Ветеринарска инспекција је поступајући по пријави потрошача извршила службену контролу меда у промету у више малопродајних објеката (начина декларисања меда у складу са новим Правилником о квалитету меда и других производа пчела) а по начелима заштите интереса потрошача.

Из промета је повучен непрописно декларисан „Пекарски мед“ у количинама:

406 тегли „шумског меда“,

296 тегли „ливадског меда“ и

327 тегли „багремовог меда“.

а због довођења потрошача у заблуду по члану 8. Закона о безбедности хране.

Наиме, да се ради о „Пекарском меду“ потрошачи су могли закључити само уколико детаљно прегледају декларацију на полеђини тегле. Са предње стране, као назив производа наведено је да се ради о цветном меду – шумском, ливадском и багремовом.

Пекарски мед је, сходно члану 9. Правилника о квалитету меда и других производа пчела, „мед измењеног квалитета који се користи у индустрији или као састојак друге хреан која се даље прерађује и може да има несвојствен укус или мирис, у стању врења, преврео или прегрејан“.

Ветеринарска инспекција ће у у наредном периоду, а циљу заштите интереса потрошача, појачати надзор над прометом меда како у производним тако и у малопродајним објектима широм Србије.