Нивои резидуа ветеринарских лекова и других супстанци код животиња и у храни животињског порекла у Европској Унији и даље је низак наводи се у најновијем ЕFSA извештају

Извештај се бави разним групама супстанци, укључујући хормоне, загађиваче животне средине, забрањене супстанце и друге ветеринасрке лекове.

Годишњи ЕFSA извештај за 2022.годину укључује податке које су пријавиле државе чланице, Исланд и Норвешка.

На линку у настаку можете прочитати цео текст:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/veterinary-drug-residues-animals-and-foods-remain-low

Док визуелни приказ података везан за ВМПР из 2022.године, можете погледати на:

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/vmpr