Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса

Министарство пољопривреде изаштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015).

Овим Правилником утврђује се нови критеријум за садржај калцијума у механичко сепарисаном месу (МСМ) који износи највише до 0,1% (=100 мг/100 г или 1000 ппм).

Текст Правилника можете преузети овде.