Обавештење о поништењу конкурса

Одлука о поништењу конкурса за избор лабораторија за испитивање у области безбедности хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области хране за животиње број 401-00-435/3/2018-05 од 01.06.2018. и конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране животињског порекла и спровођења програма мониторинга у области безбедности хране животињског порекла број 401-00-436/3/2018-05 од 01.06.2018.Године може се преузети овде.