Одсек за епизоотиологију обавља послове који се односе на:

  • учестовање у припреми дугорочне стратегије, програма мера и посебних програма здравствене заштите домаћих и дивљих животиња;
  • сертификацију газдинстава слободних од заразних болести животиња;
  • праћење извршења Програма мера здравствене заштите животиња и посебних програма здравствене заштите;
  • праћење и вођење евиденције о појави и престанку заразних и паразитских болести животиња, зооноза и антимикробне резистенције код животиња и предузетим мерама;
  • управљање информационим системом здравствене заштите животиња;
  • праћење епизоотиолошке ситуације;
  • успостављање система сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња и праћење реализације програма ради добијања статуса Републике слободне од заразних болести животиња;
  • учествовање у припреми и реализацији пројеката из области здравствене заштите;
  • обавља и друге послове из ове области.